Ludność Ameryki

Amerykańskie grupy etniczne

Każde badanie narodu amerykańskiego musi brać pod uwagę, jak skomplikowany jest ten temat. Stany Zjednoczone to duży kraj, który obejmuje ponad 300 milionów ludzi. Rdzenni mieszkańcy (dziś nazywani rdzennymi Amerykanami) stanowią dziś najwyżej 2% populacji amerykańskiej. Pozostałe 98% to imigranci lub potomkowie imigrantów. Wiele osób przybyło do Stanów Zjednoczonych, by szukać okazji gospodarczych lub wolności […]