Auto

Kupno samochodu w USA jako osoba z zagranicy

Historia kredytowa, ubezpieczenie samochodu i rejestracja Istnieje wiele przeszkód, które ekspansja twarzy przy zakupie samochodu w Stanach Zjednoczonych. James Krulder, dyrektor generalny International AutoSource doradza zagranicznym w pięciu najważniejszych rzeczach, które muszą znać. Większość osób przeprowadzających się do USA będzie musiało kupić pojazd, aby dostać się do pracy iz powrotem. Emigranci zazwyczaj nie są obeznani […]

Samochód

Przepisy dotyczące pojazdów

Rejestracja, podatek drogowy i bezpieczeństwo w USA Każdy pojazd w USA musi posiadać certyfikat własności zawierający imię i nazwisko zarejestrowanego właściciela. Tytuł zawiera nazwisko i adres właściciela, numer rejestracyjny i inne szczegóły dotyczące pojazdu. Nowy tytuł musi zostać wydany za każdym razem, gdy następuje zmiana w wydrukowanych na nim detalach, np. zmiana adresu właściciela. Świadectwo […]

Samochód

Uzyskanie prawa jazdy w USA

Posiadanie prawa jazdy w Stanach Zjednoczonych jest prawie całkowicie konieczne, chyba że mieszkasz w mieście z wydajnym systemem transportu publicznego. Oto kilka zasad i przepisów dotyczących uzyskiwania licencji w Stanach Zjednoczonych … Proces i wiek uzyskania prawa jazdy różnią się w zależności od przepisów stanowych, a w poszczególnych państwach wymagania również różnią się w zależności […]