paszport

Kategorie wiz #6

Wizy kategorii K Narzeczony (e) żeni się z obywatelami USA Wiza kategorii K-1 jest przyznawana narzeczonemu lub narzeczonemu, który planuje poślubić obywatela USA w ciągu 90 dni od przybycia do USA, wraz z jego niezamężnymi dziećmi poniżej 21 lat (które otrzymują wizy K-2). Po zawarciu małżeństwa zagraniczny małżonek może ubiegać się o zieloną kartę. Osoba […]

paszport

Kategorie wiz #5

Wizy kategorii J Wizy kategorii J-1 są wydawane odwiedzającym za granicą, w tym studentom, uczonym, stażystom, nauczycielom, profesorom, absolwentom medycyny, asystentom naukowym, specjalistom lub liderom specjalizującym się w specjalistycznej wiedzy lub umiejętnościach, którzy chcą tymczasowo wjechać do USA jako uczestnik w zatwierdzonym programie. Program wymiany pozwala także młodym ludziom w wieku 18-25 lat pracować jako […]

paszport

Kategorie wiz #4

Wizy H1-B Są one wydawane pracownikom w wyspecjalizowanych zawodach i zawodach, np. prawnicy, księgowi, lekarze medycyny, pielęgniarki, nauczyciele i naukowcy, z dyplomem lub równorzędnym doświadczeniem, którzy udają się do Stanów Zjednoczonych, aby wykonywać usługi w ramach umówionej pracy zawodowej. Wnioski złożone przez osoby bez dyplomu są przedmiotem dokładniejszej analizy i trudniej je uzyskać. Zgłoszone stanowisko […]

paszport

Kategorie wiz #3

Wizy kategorii F Podczas wypełniania niniejszego formularza wniosku należy dysponować pewnymi dokumentami. To są: Paszport Plan podróży (jeśli już zorganizowałeś organizację podróży). Daty ostatnich pięciu wizyt w Stanach Zjednoczonych, jeśli dotyczy, lub nawet historię podróży międzynarodowych w ciągu ostatnich pięciu lat. Podsumowanie lub Curriculum Vitae – w celu uzyskania informacji o Twojej poprzedniej historii edukacji […]

paszport

Kategorie wiz #2

Wizy kategorii C Podróżni w tranzycie Wiza C-1 jest wydawana zagranicznym podróżnym w tranzycie przez Stany Zjednoczone, a wiza C-2 jest ważna tylko dla tranzytu z własnego kraju do Kwatery Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Istnieje również wiza C-3 dla zagranicznych urzędników państwowych oraz ich rodzin i pracowników w tranzycie przez USA. Osoby, […]

paszport

Kategorie wiz #1

Wizy kategorii A. Dyplomaci i zagraniczni pracownicy rządowi Dyplomaci kariery, niektórzy inni akredytowani i uznani urzędnicy oraz pracownicy uznanych zagranicznych rządów i ich najbliższych rodzin otrzymują wizę kategorii A, jeśli ich wizyta w USA odbywa się w imieniu ich rządu krajowego i angażowanie się wyłącznie w oficjalne działania dla tego rządu . Wizy A-1 i […]

podróż

Wizy nieimigracyjne

Wizy za ograniczony pobyt w USA Wiza nieimigracyjna daje osobie prawo do tymczasowego przyjazdu do USA, np. od kilku dni do pięciu lat, aw niektórych przypadkach do pracy, nauki lub prowadzenia innej działalności. Nie ma ograniczeń co do liczby nieimigracyjnych wiz wydawanych każdego roku. Wiele nieimigracyjnych wiz jest ważnych przez określony czas, często według uznania […]

podróż

Wizy imigracyjne dla Stanów Zjednoczonych

Kategorie i kwoty Wiza imigracyjna nadaje posiadaczowi status stałego rezydenta. Zawiera stempel umieszczony w paszporcie przez amerykańską ambasadę lub konsulat poza USA (jak w przypadku wiz nieimigracyjnych), który pozwala na wjazd do Stanów Zjednoczonych w celu zamieszkania na stałe. Posiadacze wiz imigracyjnych otrzymują kartę Alien Registration Receipt, popularnie zwaną zieloną kartą (choć teraz jest teraz […]

samolot

Program bezwizowy i staranie się o wizę

Krótkie wizyty są zwolnione z obowiązku wizowego dla niektórych osób Zwykle wszyscy cudzoziemcy, którzy chcą wjechać do Stanów Zjednoczonych, muszą posiadać ważną wizę wydaną przez amerykański konsulat w swoim kraju zamieszkania. Istnieje kilka ograniczonych wyjątków. Najczęściej spotykany wyjątek dotyczy osób objętych programem Visa Waiver Program (VWP). Istnieje wyjątek dla obywateli Kanady i brytyjskich terytoriów zamorskich […]

lotnisko

Wizy i pozwolenia

Zanim zaplanujesz wyjazd za granicę, upewnij się, że rozumiesz swoją sytuację prawną. W zależności od narodowości i celu podróży możesz potrzebować wizy wjazdowej, pozwolenia na pobyt i / lub pozwolenia na pracę. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat wymogów prawnych dotyczących wyjazdu za granicę i skorzystaj z forów Just Landed, aby uzyskać pomoc lub […]